• Tiếng Việt
 • English
 • 日本語
 • FUJITHANGLONG TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN CỦA HANSIBA

  Giờ đăng: 2:03 Chiều - Ngày đăng: 04/05/2016

  Ngày 20/04/2016, FUJITHANGLONG chính thức gia nhập và trở thành hội viên của Hiệp hội doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội (HANSIBA). Sự kiện này đánh dấu bước tiến mới trong quá trình hình thành và phát triển của FUJITHANGLONG.

  Cùng với HANSIBA, FUJITHANGLONG sẽ nỗ lực phấn đấu với mục đích cùng hợp tác liên kết phát triển các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh giữa Việt Nam và Nhật Bản nói riêng; chung tay xây dựng  phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ tại Hà Nội – Việt Nam và mang lại những giá trị thiết thực trong mọi hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh cũng như góp phần thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa – hiện đại hóa, kiến tạo hưng thịnh Thủ đô và Đất nước trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

  FUJITHANGLONG còn tự hào là cầu nối quan trọng góp phần rút ngắn khoảng cách giao thương giữa Việt Nam và Nhật Bản trong thời kỳ đổi mới và tạo dựng nên nền tảng thành công trong kinh doanh, đảm bảo lợi ích của các hội viên trong HANSIBA.

  Bài viết liên quan